Kristina Mygind | Referencer
188
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-188,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Referencer

En medarbejder: "..Med Kristina er 2+2=5" - Lund Børnehus, Horsens Kommune

Innovation handler blandt andet

om vidensdeling, inspiration

og samarbejde!

Gennem rådgivning, grafisk facilitering og praksisnær erfaring, kan jeg bidrage med at i opnår det i gerne vil.

Læs med her, hvad kunder og samarbejdspartnere fortæller om forskellige projekter og opgaver.

Mariagerfjord Kommune - Læs mere

I Mariagerfjord Kommune har vi haft fornøjelsen af at samarbejde med Kristina Mygind i forbindelse med en længerevarende innovationsprocess, hvor målet var at udvikle en IT- og digitaliseringsstrategi med tilhørende politik på dagtilbudsområdet.

Kristina har undervejs i forløbet bidraget med stor indsigt og viden inden for både IT-området og det pædagogiske område. Gennem en grundig analyse har hun opnået solid indsigt i vores organisation, så både strategi og politik er udarbejdet med afsæt i netop vores hverdag. Efterfølgende introducerede Kristina sit arbejde på en workshop, hvor ledelsen fik mulighed for at gå i dybden med strategien og komme med input til den implementering.

Kristina er både idérig og initiativrig og har fungeret som en fantastisk sparringspartner for os i forvaltningen, såvel som for lederne på dagtilbudsområdet. Hun er god til at omsætte den relevante teori til praksis, samtidig med at hun holder overblikket og den røde tråd gennem alle innovationsprocessens faser.

Som resultat af samarbejdet med Kristina har Mariagerfjord Kommune fået en IT- og digitaliseringsstrategi, der er let at implementere, og som allerede nu er ved at blive omsat til konkrete forandringer ude i vores institutioner. På den måde er Mariagerfjord Kommune nået et skridt nærmere vores målsætning om, at alle børn i kommunen får adgang til og tilegner sig digitale kompetencer – nu og i fremtiden.

I naturlig forlængelse af det tidligere samarbejde har vi hyret Kristina som primusmotor for det videre forløb med at få IT- og digitaliseringsstrategien til at leve ude i de enkelte institutioner og holde os opdaterede på den nyeste viden på området. Vi ser frem til det forsatte arbejde!

Jeg giver hermed Kristina mine varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Nina Hæsum
Dagtilbudschef, Mariagerfjord Kommune

Randers Kommune - Læs mere

Referencer er på trapperne

Viborg Kommune #1 - Læs mere

Viborg Kommune hyrede medio 2013 Kristina Mygind til en specialopgave i en af vore institutioner, der var præget af mange to-sprogede børn (40%), og samtidig er den placeret i et socialt belastet område. Dette har givet en række udfordringer for personalet og for ledelsen. Der har været sat ind fra både PPR og Ressourcekorpset (støttepædagoger) og institutionen har været opnormeret med en Marte Meo-terapeut, men der var brug for “en udefra” til at kigge på, hvad der skete i dagligdagen. Kristina Mygind fik derfor i første omgang til opgave at være iagttager og registrere de oplevelsen hun fik ved at være en del af dagligdagen.

Kristina Mygind afleverede derefter en fyldestgørende rapport, som vi kunne tage afsæt  i. Hun blev endvidere engageret til at tage del i den næste proces, hvor det i meget høj grad handlede om at få sat strukturer på hverdagen for personalet.

Her i starten af 2014 kan vi konstatere, at der er sket mange forandringer i personalets og ledelsens måde at arbejde på. Der er skabt struktur og mere ro i hverdagen. Jeg kan derfor kun anbefale Kristina Mygind til lignende opgaver, da Viborg Kommune har været rigtig godt tilfreds med hendes arbejde.

Med venlig hilsen

Finn Terkelsen
Dagtilbudschef

Viborg Kommune #2 - Læs mere

Ang. processen generelt oplever jeg du med din arbejdsgang og tilgang til vores arbejde, åbner op får nye vinkler og synspunkter på vores pædagogiske arbejde i husene.
Ingen tvivl om, at vi laver et godt stykke arbejde – men du får os på en positiv måde til at se på det der kan ændres og måske arbejdes mere konstruktiv med.
Jeg oplever både kollegaer og ledelse der er indstillet på at videreudvikle vores arbejde i Dalens Daginstitution – hvor jeg ser dig som en vigtig brik i det videre arbejde for at fortsætte, udvikle og handle på de processer vi vælger at have fokus på.
Du formår med dit arbejde på en tydelig og positiv måde at vise os hvad der virker og hvad der måske skal kigges på – det skaber for mig grundlag for konstruktivt at handle og ændre på processer rimelig hurtig.

Jeg er spændt på det kommende arbejde i det nye år – det kræver fokus og konstruktiv samarbejde at holde fast og videreudvikle alle de ideer du har fået os til at komme med i hverdagen, og ikke mindst på vores pædagogiske weekend. Synes denne weekend havde en ny og spændende tilgang til selve processen i  – inspirerende og oplevede at alle blev fanget og optaget af dine opgaver til os. Synes det var synligt i alle de ideer du fik os til at komme med og som vi straks kunne arbejde videre med – skridt for skridt.
Du har været inspirerende og positiv på alle planer og jeg tror du får os til at se ting fra nye sider – samt gør det synligt at ting tager tid  – men hvor der er vilje er der vej. Vi ved vi er et særligt hus med særlig opgaver – det  kan være og er hårdt til tider – men vi ser lyst på det og kæmper videre – det er jo dette arbejde vi alle vil og vil jo bare vores børn og familier det bedste som de fortjener.

Med venlig hilsen

Susanne Raundahl
Tillidsrepræsentant

Dalens Daginstitutioner

Viborg Kommune #3 - Læs mere

Man kan som leder lave verdens bedste strategi for sin organisation!

Men når det så kommer til at formidle det, skal opmærksomheden være på de blinde pletter.

Så det sidste år har jeg haft fornøjelsen af at have Kristina Mygind ved min side. Kristina formår med sin grafiske tilgang, at illustrere organisationsudviklingen på en måde så alle er med.

Kristinas tilgang er omsorgsfuld, kritisk, imødekommende og formår at skabe en konstruktiv og lærerig ramme hvor der er plads til personlig udfoldelse og forskellighed.

Kristina møder dig med varme, glæde og en fantastisk entusiasme, hun er lyttende og spørgende og oprigtigt interesseret i at finde de bedste løsninger og det bedste i dig.

Jeg spørger somme tider mig selv, kunne jeg have nået det samme resultat alene, her er svaret nej!

Børnehusleder

Torben Hamann

Aarhus Kommune - Læs mere

Det bedste ved processen var din positivitet og dit engagement, samt at have forventningsafstemt processen på forhånd, og dermed få indblik i din tilgang til at arbejde med kerneopgaven. Processen var dynamisk og medarbejderne blev inddraget. Visualisering og det at du tegner processen er anderledes end noget andet jeg har prøvet, og det er positivt

Med venlig hilsen

Helle Dyring Olsen

Løgtengården

Rebild Kommune #1 - Læs mere

Vi kan anbefale Kristina som en yderst kompetent og nærværende facilitator.

Du var tilgængelig og brugte tid på at sætte dig ind i hvem er vi, hvorfor vil vi det her og hvilke ønsker har vi til et fremtidigt samarbejde.

Venlig hilsen

Bente Devantie Jensen

Kontraktholder for Børnehusene i Skørping

Rebild Kommune #2 - Læs mere

Jeg oplevede Kristina som en faglig, nærværende facilitator, der med sine smukke illustrationer styrede processen med smil, alvor og respekt for vores proces.
En sen mandag aften blev pludselig til en energifyldt og spændende faglig drøftelse. Jeg giver hermed Kristina de bedste anbefalinger.”

Christina Jensen,
Sprogpædagog, Børnehusene i Skørping

Odder Kommune - Læs mere

Vi har i Børnehuset Egholm, Egholmgård, haft Kristina tilknyttet som konsulent i 5 måneder.

Kristina har hjulpet os igennem en sammenlægning imellem 2 institutioner. Kort tid efter sammenlægningen fik vi desuden en vuggestuegruppe i institutionen. Sammenlægningen har været en svær proces, hvor det har været vigtigt, at alle har haft mulighed for at komme med deres meninger og holdninger, det har Kristina sørget for med sin behagelige og rolige facon.

Kristina har været fluen på væggen imens hun observerede, hun har spurgt ind og stillet de uddybende og undrende spørgsmå til personalet i forhold til deres praksis. Udfra disse observationer har Kristina tilrettelagt et forløb, hvor personalet har arbejdet i grupper over en længere periode. Grupperne har været forskellige fra gang til gang, sammensat således at alle i personalegruppen på et eller andet tidspunkt var i gruppe sammen.

I grupperne arbejdede personalet med struktur for hverdagen, kommunikation, indretning og organisering. Dette har resulteret i en kontrakt for personalet, hvor hovedbudskabet er, at vi skal gøre en forskel for børnene. Samtidig med at vi forbereder børnene til at møde verden i dag, i morgen og i fremtiden.

Når det har været svært i processen har Kristina kommet med gode ideer og indspark til, hvordan vi er kommet videre i processen.

Strukturen har resulteret i en dagligdag, hvor børn og voksne trives og der er tid til fordybelse.

Vi har desuden på en fælles personaledag arbejdet med en ny pædagogisk læreplan, hvor værdierne for den ”nye” institution og fra de gamle institutioner er blevet ind arbejdet, således at alt personale føler ejerskab for planen.

Jeg giver hermed Kristina de bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Jette Schæfer

Institutionsleder

Egholmgård, Odder kommune.

Hedensted Kommune - Læs mere

Som nyansat leder i en veletableret institution, med et personale der har været en del af institutionen i flere år, kan det være svært at ændre/udvikle på den kultur der er.

Der var flere områder som jeg gerne ville optimere og strukturere, men det var svært at komme igennem med ændringerne, for ”plejer” fyldte meget.

Jeg var så heldig at få tilbudt et udviklingsprojekt med Kristina Mygind som før havde været konsulent i Hedensted kommune.

På det første møde fik Kristina og jeg hurtigt talt os ind på hinanden og på projektet, og jeg havde en god fornemmelse af at vi sammen ville kunne udvikle kulturen i institutionen.

Efter at Kristina havde observeret dagligdagen i flere omgange, havde vi en lang snak om hvad hun havde set og hvad hun anbefalede vi tog fat på.

Det var en stor hjælp for mig, at Kristina fik sat ord og retning på de ændringer, vi var enige om, der var nødvendig. Kristina fik tegnet vejen vi skulle gå og på den måde fik jeg et overblik over hvad der skulle sættes i værk, hvordan og hvornår.

Sammen blev Kristina og jeg et team der udviklede forskellige tiltag, metoder, og planlagde forløb for personalet.

Det at have Kristina på som konsulent gjorde at jeg fik en sparringspartner, jeg kunne bruge når jeg tvivlede på om det nu var rigtigt det jeg tænkte eller så- og Kristina kunne holde fast i vores plan for projektet.

Derudover havde Kristina rollen som den der objektivt kunne beskrive hvordan hverdagen så ud, hvad der fungerede og hvad der manglede. Dette var med til at jeg, som leder kunne være den der kom med forslag til ændringer i strukturen, og derved fik en mere konstruktiv og positiv rolle.

Under hele forløbet arbejdede Kristina med grafisk facilitering, hvilket var med til at gøre processen mere overskuelig, samtidig med at processen kunne hænge synligt i institutionen så vi hele tiden var opmærksom på hvad det var vi arbejdede med.

Kristina er en åben, imødekommende ildsjæl – der går helhjertet ind i opgaven og er ærlig omkring hvad og hvordan der kan arbejdes med et given projekt.

-Lone Kjeldsen
Ølsted Børnehave

Leder af Ølsted Børnehave.

Horsens Kommune - Læs mere

I Lund Børnehus i Horsens Kommune har vi i 2015 sammen med Kristina Mygind udarbejdet vores mission, vision, værdisæt og fået et fælles billede af vores kerneopgave.

Kristina er en målrettet og dygtig facilitator der med sin smilende, tillidsvækkende og anerkendende tilgang har skabt en tryg og tydelig ramme. Vi har oplevet processer med energi, og medarbejdere der med stort engagement har bidraget i processer og workshops.

Med det tillidsforhold som Kristina har skabt, har det været naturligt at videre udvikle processen med det nye mål, at skabe en feed-back kultur. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

I processerne har Kristina grafisk afbildet mål og resultater. Glade visuelle illustrationer der viser vores fælles opgave med, hver dag, at bidrage til at skabe det gode børneliv.

En medarbejder: ”Med Kristina er 2+2=5”

Med venlig hilsen

Marianne Holst Rasmussen

Dagtilbudsleder

Holstebro Kommune - Læs mere

Kristina – du er en fantastisk konsulent. Du optræder særdeles faglig og professionel.

Vi har et fantastisk samarbejde med dig, omkring processen, med sammenlægning af vores 2 børnehaver, og alt hvad det medfører.

Du er rigtig god til at forstå og sætte dig ind i vores organisation. Det gør, helt klart, at der er stor tillid og tryghed til dig, i hele organisationen.

Din måde at være på, dit engagement, dit nærvær, din tilstedeværelse, din anerkendelse smitter af ”hele vejen rundt”.

På vores proces og strategimøder kommer du altid meget velforberedt med dit papir og dine tuscher☺. Din måde at arbejde på er spændende og inspirerende. Vi bliver, i den grad, ”fanget med”.

Vi er ikke ”i mål” endnu. Vi er godt på vej. Det er rigtig dejligt, at tænke på det gode samarbejde, vi skal fortsætte med en del tid endnu.

De allerbedste hilsner og tak for indsatsen, indtil nu☺.

Gitte Nielsen og Elsebeth Daather.

Ledelsen i Mejruphus.

team_image

Kristina Mygind

Proceskonsulent, grafisk facilitator og pædagog

Kontakt mig

Kontakt
KRISTINA MYGIND

Mediehuset

Niels Brocksgade 18
89oo Randers C
T: +45 2095 3695
M: kontakt@kristinamygind.dk

Følg mig
Online
Seneste nyt
Instagram